Thursday, 22 April 2010

Tết rồi

4:40: Office một mình
Nhìn ra sân, xe vắng tanh, gió thổi xào xào, một góc vườn đầy nắng, vài trái lekima chín rụng lộp độp. Yên bình. Ngoài kia, người đi người lại như mắc cưỡi, bận bận bịu bịu tiêu xài, ai nấy cũng vui cười hớn hở. Nhộn nhịp. Mình. Cố nói cố cười để đi qua.
4:41: Sao không thấy tết?

No comments:

Post a Comment