Monday, 2 August 2010

Chủ Nhật siêu bận bịu

Những việc cần làm của tôi trong ngày hôm nay là:
1. Đám hỏi bé Đào: thành công tốt đẹp
2. Đám cưới bạn làm - Thanh Tâm: tuy đến muộn nhưng cuộc vui vẫn chưa tàn
3. Tiệc chia tay chị Thư ở TS: Cáo bệnh không đến được. Tôi hơi buồn vì biết chị Thư đã mong tôi đến biết chừng nào. "Em xin lỗi chị."
4. Mua vải may áo dài: đã mua nhưng không hoàn toàn mãn nguyện (chuyện này hồi sau tôi sẽ kể)
5. Lên kế hoạch tiệc tùng: Xong giai đoạn 1. Bao gồm:
- Lên ngân sách
- Chọn ngày giờ
- Chọn địa điểm
- Danh sách khách mời
- Thiệp mời
- Mạnh thường quân
- Phân công tổ chức
- Những thứ cần thiết nhất nên mua
~~> Tôi quá giỏi. Giờ mới nhận ra óc tổ chức của tôi cũng đáng được khen thưởng nhỉ?!
6. Xem toàn bộ chương trình Just for laughs, gags asian, always ready
7. Điện thoại báo cáo và tâm sự với sweetheart của tôi. Chàng ta có vẻ không được thoải mái lắm khi nói điện thoại với tôi trước mặt Ann, David và Molly thì phải
8. Dậy lúc 6 giờ 30 và đi ngủ lúc 12 giờ

Trong một ngày mà tôi có thể làm được bấy nhiêu việc thiệt đúng là đáng nể. Hi5 tôi nào ^^

~~~~

Check it out my today's things-to-do list:
1. My bud - Be Dao's engagement ceremony: beautifully success
2. My officemate - Thanh Tam's wedding party: Eventho' I arrived her wedding quite late, I still had some fun
3. My beloved boss' farewell: I felt sorry not being able to drop by her house. She cooked some chickend soup and spicy scallop for me. I guess she expected me to come over so much but I could not make it. "I'm so sorry, boss"
4. Bought fabric for my Vietnamese dress: Done it but I was not completely satisfied because of some ridiculous issues. I will be back to tell you this in my next entry.
5. My engagement party plan: Done the 1st phase. It includes:
- Make a budget
- Choose a lovely date and time
- Choose the reception
- Guest list
- Design invitation
- Ask for sponsor
- Assign some friend for organizing mission
- The most neccessary items to buy
~~> I think I am doing well. I have just realized that my organization skill is not only too bad but also kool to deserve a present.
6. Watch the entire programs: Just for laughs, Gigs asian, Always ready
7. Tele-report to my sweetheart. I missed his voice so much, especially everytime he waked me up by whispering into my ears everymorning. However, I guess he felt a little bit uncomfortable while speaking to me in front of Ann, David and Molly. Better run to the toilet and talk to me, baby!
8. Wake up at 6:30Am and go to bed at 12AM

Well done me! I could not image I did so many great things in a day. Looking forward another interesting day this week. Hi5!   

No comments:

Post a Comment