Friday, 26 November 2010

cuộc đi mới

10:56pm
Nước mũi chảy lòng thòng, mắt mở kèm nhèm, thở thoi thóp như con ếch trên bàn mổ thí nghiệm năm lớp 8, tôi mở tủ lấy ba lô, gói ghém đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Trời sẽ lạnh lắm đây!

1 comment:

  1. Chị Bee đi đâu vậy? Lên đường may mắn nhé chị! :)

    ReplyDelete