Friday, 7 January 2011

Trời đổ tuyết

Bầu trời xam xám thiếu nắng trong
Hạt bay trăng trắng khắp vườn không
Gửi em chút ân tình xứ tuyết
Thương yêu vẫn giữ mãi trong lòng .
No comments:

Post a Comment