Monday, 1 November 2010

Thương em mèo mèo

Tội nghiệp em quá, thương em quá! Em có bầu mà ráng hoài vẫn chưa đẻ được. Hổm rày mang cái bụng bầu chạy tới chạy lui trông tội ơi là tội. Má nói em bị vỡ nước ối rồi, ra máu đục nên chắc đám mèo con chết trong bụng không ra được. Má nhốt em trong nhà tắm vì em đi loanh hoanh làm bẩn nhà của má. Từ khe cửa em  ngóng mắt nhìn ra, kêu méo méo, thấy xót em gì đâu!

   

1 comment: